Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja zajęć dydaktycznych na terenie Nadleśnictwa Gryfino

Oferta edukacyjna Nadleśnictwa Gryfino skierowana jest do grup zorganizowanych. Zajęcia odbywają się bezpośrednio w terenie lub w oparciu o przygotowane przez nadleśnictwo obiekty dydaktyczne i prowadzone są przez pracowników nadleśnictwa lub we własnym zakresie przez nauczycieli lub opiekunów grup.

Spotkania odbywają się od 1 marca do 31 października oraz w miarę potrzeb w miesiącach zimowych. Każdorazowo obowiązuje dokonywanie wcześniejszych rezerwacji terminu pobytu - osobiście lub telefonicznie (kontakt - Urszula Czapiewska tel. (091) 416 20 71 wew. 338 - tu również zasady udostępniania obiektów edukacyjnych, uzgodnienia związane z przygotowaniem ognisk, proponowanej tematyki zajęć)

Zajęcia prowadzone przez pracowników nadleśnictwa są bezpłatne. Bezpłatny jest również wstęp na teren Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej. Opłatą objęte jest przygotowanie
ogniska lub udostępnienie wiaty z kominkiem przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej (opłata w przypadku pobytu edukacyjnego dla grup szkolnych wynosi 50 zł netto, tj. 61,50 zł brutto). 

Telefon kontaktowy w sprawie doprecyzowania zasad udostępnienia obiektów oraz zasad dokonywania opłat - Urszula Czapiewska tel. (091) 416 20 71 wew. 338

Ogród Dendrologiczny w Glinnej udostępniany jest zwiedzającym od 15 marca do 31 października w godzinach 9.00-18.00 (poniedziałek-piątek) i 10.00-19.00 (sobota i niedziela).

Uczestnicy zajęć powinni posiadać odpowiedni strój dostosowany do pogody i pory roku.

Podczas pobytu grup na terenie obiektów edukacyjnych za bezpieczeństwo grupy i właściwe korzystanie z przygotowanego zaplecza edukacyjnego odpowiada nauczyciel lub opiekun.