Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja zajęć dydaktycznych na terenie Nadleśnictwa Gryfino

Oferta edukacyjna Nadleśnictwa Gryfino skierowana jest do grup zorganizowanych. Zajęcia odbywają się bezpośrednio w terenie lub w oparciu o przygotowane przez nadleśnictwo obiekty dydaktyczne i prowadzone są przez pracowników nadleśnictwa lub we własnym zakresie przez nauczycieli lub opiekunów grup.

Spotkania odbywają się od 1 marca do 31 października oraz w miarę potrzeb w miesiącach zimowych. Każdorazowo obowiązuje dokonywanie wcześniejszych rezerwacji terminu pobytu - osobiście lub telefonicznie (kontakt - Urszula Czapiewska tel. (091) 416 20 71 wew. 338 - tu również zasady udostępniania obiektów edukacyjnych, uzgodnienia związane z przygotowaniem ognisk, proponowanej tematyki zajęć)

Zajęcia prowadzone przez pracowników nadleśnictwa są bezpłatne. Bezpłatny jest również wstęp na teren Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej. Opłatą objęte jest przygotowanie ogniska lub udostępnienie wiaty z kominkiem przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej (opłata w przypadku pobytu edukacyjnego dla grup szkolnych wynosi 50 zł netto, tj. 61,50 zł brutto). 

Wyciąg z Zarządzenia Nr 44/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za wstęp do Arboretum w Glinnej, opłat za korzystanie z obiektów edukacyjno-rekreacyjnych w Glinnej oraz zasad ich udostępniania na cele inne niż dydaktyczne.

Wzory podań o najem obiektów oraz rezerwację zajęć edukacyjnych:

- wzór dla szkół i placówek oświatowych (pobyt edukacyjny)

- wzór dla najmu obiektów na cele inne niż dydaktyczne

Prosimy o przedkładanie podań z kompletem informacji wskazanych we wzorach. Ułatwi to dopełnienie niezbędnych formalności.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.Urz.z 2016 r., poz. 922).
Dane osobowe są chronione zgodnie z wymienioną ustawą.
Każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Telefon kontaktowy w sprawie doprecyzowania zasad udostępnienia obiektów oraz zasad dokonywania opłat - Urszula Czapiewska tel. (091) 416 20 71 wew. 338

Ogród Dendrologiczny w Glinnej udostępniany jest zwiedzającym od 15 marca do 31 października w godzinach 9.00-18.00 (poniedziałek-piątek) i 10.00-19.00 (sobota i niedziela).

Uczestnicy zajęć powinni posiadać odpowiedni strój dostosowany do pogody i pory roku.

Podczas pobytu grup na terenie obiektów edukacyjnych za bezpieczeństwo grupy i właściwe korzystanie z przygotowanego zaplecza edukacyjnego odpowiada nauczyciel lub opiekun.

KALENDARZ REZERWACJI