Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Nadleśnictwo Gryfino realizuje szereg projektów opartych na partnerstwie z podmiotami i instytucjami o zbliżonym profilu działalności przy zaangażowaniu środków pochodzących z różnych źródeł finansowania

Najnowszy projekt „Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 parkach krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych – Etap I" został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013. Beneficjentem głównym projektu było Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski-Zespół Parków Krajobrazowych Województwa  Zachodniopomorskiego. Realizacja projektu rozpoczęła się w drugiej połowie 2015 r i została zakończona z dniem 31 grudnia 2015 r.

Działania na terenie Nadleśnictwa Gryfino:

Wygoda, estetyka i funkcjonalność

Istotnym elementem projektu było wykonanie tras spacerowo-technologicznych oraz instalacji do nawadniania powstającej kolekcji okazów w nowej części Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej /powierzchnia włączona do Ogrodu w roku 2006/. Dodatkowo wykonano również poprawę utwardzenia sieci dróg i alejek w pozostałej części obiektu, osiągając tym samym wysoki komfort użytkowania, przyjazny wszystkim gościom.

Foto Lidia Kmiecińska

Foto Lidia Kmiecińska

Foto Lidia Kmiecińska

Projekt przyjazny turystom

W ramach projektu:

  • odtworzone zostało wyposażenie obiektów zagospodarowania turystycznego w elementy małej architektury /9 miejsc postoju pojazdów i miejsc odpoczynku na obszarze Puszczy Bukowej wyposażono w wiaty, ławostoły, kosze, ogrodzenia, paleniska, ławki/

Foto Lidia Kmiecińska

Foto Lidia Kmiecińska

  • uzupełniona została informacja turystyczna na obszarze Puszczy Bukowej o tablice z wielkoformatowymi mapami turystycznymi /30 sztuk/ oraz głazy z inskrypcją turystyczną /40 sztuk/.

Foto Lidia Kmiecińska

Foto Lidia Kmiecińska

Współautorami koncepcji oraz autorami treści prezentowanych na głazach jest Stowarzyszenie Klub Kniejołaza ze Szczecina. Mapa turystyczna obszaru Szczecińskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa użyczona została przez autorów: Edwarda Mich /DTP Kozienice/, Edwarda Zadorskiego