Web Content Display

Obszary Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa Gryfino

Program Natura 2000 jest systemem przyjętym przez Unię Europejską dla ochrony wybranych elementów przyrody, najważniejszych z punktu widzenia całej Europy. System ten nie ma zastępować systemów krajowych, ale je uzupełniać - dawać merytoryczne podstawy do zachowania dziedzictwa przyrodniczego w skali kontynentu. Polega ona na wybraniu (według określonych kryteriów), a następnie skutecznym ochronieniu, określonych obszarów. Podstawą do wybierania i chronienia obszarów zaliczanych do systemu Natura 2000 stanowią dwie dyrektywy europejskie: tzw. Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa, na podstawie których tworzone są specjalne obszary ochrony siedlisk oraz obszary specjalnej ochrony ptaków.

Foto Zbyszek Pajewski

Na terenie Nadleśnictwa Gryfino wyznaczonych jest  obszarów Natura 2000:
Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO):

 • Dolna Odra PLH 320037 /powierzchnia na terenie Nadleśnictwa Gryfino -
  ok.1 003 ha/ Plan Zadań Ochronnych dla Obszaru
 • Wzgórza Bukowe PLH 320020 /powierzchnia na terenie Nadleśnictwa Gryfino -
  ok. 7580 ha/ - Plan Zadań Ochronnych dla Obszaru
 • Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH 320006 /powierzchnia na terenie Nadleśnictwa Gryfino - ok. 143 ha/ - Plan Zadań Ochronnych dla Obszaru
 • Dolina Tywy PLH320050 /powierzchnia na terenie Nadleśnictwa Gryfino -
  ok. 707 ha/
 • Las Baniewicki PLH320064 /powierzchnia na terenie Nadleśnictwa Gryfino -
  ok. 525 ha/
 • Ostoja Wełtyńska PLH320069 /powierzchnia na terenie Nadleśnictwa Gryfino -
  ok. 353 ha/

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO):

Więcej o Programie Natura 2000

Sędziwe buki w leśnictwie Binowo /obszar Natura 2000 Wzgórza Bukowe PLH 320020/. Foto Zbyszek Pajewski