Web Content Display Web Content Display

Las za progiem

Puszcza Bukowa dochodzi do skraju południowych granic Szczecina, stykając się z wielkimi osiedlami mieszkaniowymi. Jest najważniejszym obszarem codziennej turystyki i wypoczynku dla szczecinian – dziś i w przeszłości. Powstałe w 1889 roku stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Bukowej (Buchheide-Verein), zapoczątkowało ideę turystycznego i rekreacyjnego udostępnienia tego obszaru. Staraniem członków stowarzyszenia wyznaczono i oznakowano szlaki turystyczne, stworzono urokliwe miejsca odpoczynku wykorzystując często piętrzone wody potoków, budowano schody, ławki, udostępniano punkty i wieże widokowe. Obsługą ruchu turystycznego zajmowała się rozbudowana sieć lokali gastronomicznych i pensjonatów.

Ponikwa. Ze zbiorów Mirosława Wacewicza

Ciurkadełko. Ze zbiorów Mirosława Wacewicza

Lwia Paszcza. Ze zbiorów Mirosława Wacewicza

Od tamtego czasu profil rekreacji i turystyki uległ zdecydowanej zmianie. Natura pochłonęła większość architektonicznych świadectw tamtej historii przeobrażając je w tajemnicze uroczyska. Puszcza stała się świątynią kontemplacji i podziwiania krajobrazu z dala od zgiełku. Gęsta sieć szlaków turys​tycznych ułatwia dotarcie ciekawymi trasami do każdego jej zakątka. W miejscach najbardziej uczęszczanych czekają na gości wtopione w krajobraz miejsca odpoczynku, systemy oznakowania turystycznego. Puszcza jest miejscem licznych rekreacyjnych imprez sportowych – maratonów rowerowych, biegów długodystansowych i na orientację.

Jesień w Ogrodzie Dendrologicznym w GLinnej mieni się tysiącami barw. Fot. U. Czapiewska

Wyjątkową atrakcją Puszczy Bukowej jest położony na jej południowym skraju Ogród Dendrologiczny w Glinnej, którego historia sięga 1823. Obecnie rośnie tu ponad 800 gatunków i odmian drzew i krzewów reprezentujących dendroflorę niemalże każdego kontynentu. Rocznie z bezpłatnej oferty edukacyjnej przygotowanej przez Nadleśnictwo Gryfino korzysta tu około 15 000 osób. Ogród wraz z zlokalizowanymi w jego sąsiedztwie obiektami edukacyjnymi Nadleśnictwa Gryfino stanowią główny węzeł turystyczny i edukacyjny. To tu odbywają się zajęcia dotyczące gospodarki leśnej, puszczańskiej przyrody. Tu również wypoczywają szczecinianie i coraz liczniej – goście z innych części Polski i za granicy.

Punkt Informacji Przyrodniczo - Leśnej w Glinnej. Fot. L. Kmiecińska