Oferta edukacyjna

W przyjętym i realizowanym od lat programie edukacyjnym nadleśnictwa położony został szczególny nacisk na zajęcia terenowe uzupełniane o prace kameralne. Profil ten wynika z charakteru istniejących obiektów dydaktycznych jednostki oraz ich lokalizacji na terenie Puszczy Bukowej – kompleksu leśnego o wybitych walorach przyrodniczych.