Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cmentarzyska i kościoły...

Na terenie Nadleśnictwa Gryfino zlokalizowanych jest wiele intrygujących pamiątek kulturowych nierozerwalnie związanych z historią tego obszaru. Szczególnie ciekawe obiekty odkryć można w ostępach Puszczy Bukowej oraz licznych miejscowościach rozsianych pośród enklaw leśnych, których geneza powstania sięga często wieków średnich...

O osadnictwie zapoczątkowanym na tych ziemiach przed wiekami świadczą liczne zabytki archeologiczne, do których należą niewątpliwie cmentarzyska kurhanowe ze środkowego okresu brązu /teren rezerwatu przyrody "Trawiasta Buczyna im. prof. Stefana Kownasa"/, grodziska /w okolicach wsi KArtno i Żelisławiec, nad jeziorem Zgniły Grzyb, w Kołbaczu nad rzeką Płonią/, wczesnośredniowieczne grodziska /na górze Chojna w rezerwacie przyrody "Bukowe Zdoje im. prof. Tadeusza Dominika", na północ od Wełtynia - nad jeziorem Gardzienko i w wielu innych lokalizacjach/.

Cmentarzysko kurhanowe w rezerwacie Trawiasta Buczyna. Foto Zbyszek Pajewski

Ciekawostką obszaru są wsie o średniowiecznym, owalnicowym układzie przestrzennym /Kołowo, Dobropole Gryfińskie/ zlokalizowane na rozległych polanach Puszczy Bukowej. Najstarszym obiektem sakralnym jest romański, bezwieżowy kościół w Gardnie, zbudowany z kamieni.

Kościół w Gardnie. Foto Zbyszek Pajewski

Liczne wsie w sąsiedztwie Puszczy Bukowej wchodziły w skład dóbr klasztoru cystersów w Kołbaczu. Niezwykle ciekawymi pozostałościami średniowiecznego zespołu budowli w Kołbaczu są romańsko-gotycki ceglany kościół z niezwykłą rozetą, gotyckie skrzydło zamieszkiwane przed wiekami przez braci zakonnych, dom opata z XIV wieku, gotycka stodoła a także baszta obronna z XIV wieku.

Kołbacz- kościół i dom konwersów. Foto Zbyszek Pajewski

Kołbacz - dom opata. Foto Zbyszek Pajewski

Kościół w Chlebowie. Foto Zbyszek Pajewski