Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne i dokumenty powiązane

Wybrane akty prawne, związane z gospodarką zasobami przyrodniczymi na obszarze Nadleśnictwa Gryfino:

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2015 poz. 1651)
   
 2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. 2016 poz. 2249)
   
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348)
   
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409)
   
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408)
   
 6. Rozporządzenie nr 10/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 w sprawie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa" (Dz.U. W. Z. z 2006 r., Nr 45, poz. 1052)
   
 7. Rozporządzenia nr 113/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 sierpnia 2006 w sprawie ustanowienia Planu ochrony dla Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa" (Dz.U. W. Z. z 2006 r., Nr 95, poz. 1777)
   
 8. Rozporządzenie nr 9/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 w sprawie Parku Krajobrazowego „Dolina Dolnej Odry" (Dz.U. W. Z. z 2006 r., Nr 45, poz. 1051)
   
 9. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, poz. 1934, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003
   
 10. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 4 kwietnia 2014 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, poz. 1660, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Płoni i jezioro Miedwie PLH320006
   
 11. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, poz. 1661, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037
   
 12. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2014 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, poz. 1921, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeziora Wełtyńskie PLB320018
   
 13. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, poz. 1929, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Miedwie i okolice PLB320005
   
 14. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2014 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, poz. 1932, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Bukowe PLH320020