Lista aktualności Lista aktualności

Pali się !!!

APELUJEMY O ROZWAGĘ i OSTROŻNOŚĆ

Bezdeszczowa aura i związana z nią susza stanowią poważne zagrożenie dla lasu. W gotowości utrzymywany jest sprzęt i osoby pełniące dyżury. Wszystko po to, aby w sytuacji zagrożenia móc szybko podjąć akcję ratowniczą. Liczy się każda minuta, bo przy minimalnej wilgotności ściółki ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko. Straty bywają ogromne. Minie wiele lat zanim na pożarzysku wyrośnie dojrzały las. Dlatego też apelujemy o rozwagę. Większość pożarów w lasach ma miejsce na skutek braku rozwagi. Masowe wypalanie traw, wyrzucony niedopałek, ogniska rozniecane w niedozwolonych miejscach czy tlące się resztki po grillowej biesiadzie stanowią bardzo częstą przyczynę pożarów. Wiele jest również umyślnych podpaleń. Pamiętajmy – rozniecanie ognia w lesie możliwe jest tylko w specjalnie przygotowanych do tego celu paleniskach zlokalizowanych na terenie wybranych obiektów turystycznych (miejsca postoju pojazdów, miejsca odpoczynku, pola biwakowe itp.). Poza tymi przypadkami używanie otwartego ognia w lasach, na terenach śródleśnych oraz w odległości mniejszej niż 100 metrów od granicy lasu jest niedozwolone. Zwracajmy również uwagę na wprowadzane okresowo zakazy wstępu do lasu. Pojawiają się wówczas gdy sytuacja na obszarze leśnym, związana z brakiem dostatecznej wilgotności jest krytyczna. Informacje takie publikowane są na stronach nadleśnictw.

W przypadku zauważenia pożaru dzwoń:

998 lub 112

Aktualne zagrożenie pożarowe lasu można sprawdzić również na stronie internetowej:

www.traxelektronik.pl/pogoda/las/index.php

Warto zapoznać się z infromacjami publikowanymi na stronie www.stoppozaromtraw.pl