Lista aktualności Lista aktualności

Ludzie Aktywność Sztuka...

Pod tym hasłem odbywały się 23 września b.r. tegoroczne obchody Zachodniopomorskich Dni Kultury Łowieckiej, zorganizowane na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Ideą przewodnią imprezy była popularyzacja wiedzy o roli myślistwa w funkcjonowaniu ekosystemów, prezentacja bogatych tradycji  łowieckich, połączona z ukazaniem dziedzictwa kulinarnego oraz zapoznanie odwiedzających z istotnym  wkładem myśliwych  w odbudowę populacji zagrożonych gatunków.

Spotkaniu towarzyszyły koncerty zespołów muzyki myśliwskiej  (Technikum Leśne w Goraju, Zespół Sygnalistów Dobrzański Złoty Szpon, Gryf Szczeciński, Reprezentacyjny Zespół Muzyki Myśliwskiej PZŁ) oraz pokazy kulinarne z barwnymi opowieściami Grzegorza Russaka. Odwiedzający mieli okazję uczestniczenia w degustacjach potraw serwowanych w ramach prezentacji dziedzictwa kulinarnego Pomorza Zachodniego oraz wzięcia udziału w licznych grach i konkursach organizowanych na stoiskach tematycznych partnerów akcji (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, Ośrodek  Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej „Ostoja", Polska Fundacja Ekologiczna, Fundacja Na Rzecz Zwierząt „Dzika Ostoja” i in.). Ciekawym elementem programu były pokazy psów.

Stoisko Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe" , zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie (Nadleśnictwa Gryfino, Trzebież, Kliniska) zaprosiło odwiedzających do licznych zabaw i konkursów, poświęconych tematyce związanej z polskimi lasami oraz działalnością leśników. W ciekawych animacjach familijnych brały udział zarówno dzieci jak i towarzyszący im rodzice. Leśnicy służyli gościom praktyczną wiedzą z zakresu gospodarki leśnej oraz ochrony zasobów przyrodniczych.

Organizatorem przedsięwzięcia  był Polski Związek Łowiecki - oddział w Szczecinie oraz Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Minister Środowiska Jan Szyszko. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.