Lista aktualności Lista aktualności

Las to energia...

„Lasy i energia" to hasło tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Lasów (MDL). To wyjątkowe święto, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, obchodzimy w tym roku już po raz piąty.

Tegoroczne obchody poświęcone są lasom jako źródłu energii. Drewno jest najbardziej ekologicznym i ODNAWIALNYM źródłem energii. Prawie połowa jego światowej produkcji jest zużywana do gotowania, ogrzewania czy wytwarzania energii elektrycznej, pokrywając tym samym 40 % zapotrzebowania w tym zakresie. Lasy dysponują zapasem energii dziesięciokrotnie przewyższającym roczne zużycie energii na całym świecie, a zrównoważona gospodarka leśna jest dziś kluczem do zwiększenia roli lasu, jako źródła energii odnawialnej.  Każdego roku w Polsce leśnicy sadzą 500 mln młodych drzew. Tym samym, mimo pozyskania drewna w lasach, ich powierzchnia cały czas rośnie. Obecnie jest zalesionych niemal 30 % kraju, chociaż po II wojnie światowej było to zaledwie 21 %.

DREWNO – NA TAK...

Szacuje się, że drewno ma dziś ok. 30 tys. zastosowań. Jest obecne w wielu dziedzinach życia i wszechstronnie wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu gdyż:

-pozyskanie drewna nie prowadzi do głębokich, trwałych przekształceń w przyrodzie. To zdecydowanie odróżnia ów proces pozyskania od zaopatrywania się w inne masowe surowce, które często wiążą się ingerencją w środowisko naturalne (często zmiany nieodwracalne)  ale i z uciążliwą produkcja uboczną w postaci np. zwałowisk czy hałd (eksploatacja złóż kopalin),

-odnawialność drewna sprawia, że nie musimy się obawiać wyczerpania zielonych zasobów,

- drewno jest surowcem trwałym i długo opierającym się procesom starzenia, stosunkowo łatwym do obrabiania nawet najprostszymi narzędziami. Niektóre gatunki charakteryzują  się nadzwyczajną odpornością na działanie związków chemicznych, prowadzących do szybciej destrukcji wielu innych materiałów,

- łatwo przystosowuje się do warunków wilgotnościowych otoczenia. Potraktowane odpowiednimi preparatami staje się niepalne,

- porowata struktura drewna sprawia, ze ma ono niski współczynnik przewodzenia ciepła a więc jest znakomitym materiałem izolacyjnym (lepszym niż cegła beton oraz kamień),

- drewno charakteryzuje się dobrymi parametrami tłumienia hałasu potrafiąc też uwydatniać dźwięki dlatego jest niezastąpione do wytwarzania instrumentów,

- drewno zaspakaja estetyczne potrzeby człowieka: jest miłe w dotyku, ciepłe i sprawia, że choć zamykamy się w murach nie tracimy kontaktu z przyrodą.

W obliczu globalnych zmian klimatu ważne jest też to, że nie tylko żywe drzewa wiążą znaczne ilości dwutlenku węgla. Produkty z drewna są również wielkim magazynem CO2.

Statystycznie co setny mieszkaniec Polski pracuje w sektorze związanym z leśnictwem i przetwórstwem drewna. 
Las i drewno zapewniają też utrzymanie pracownikom kilku tysięcy prywatnych zakładów usług leśnych, które na zlecenie zajmują się m.in. sadzeniem drzew i ich pielęgnacją, pozyskaniem drewna i jego wywozem.
Przede wszystkim jednak dają pracę osobom zatrudnionym w tysiącach firm przemysłu drzewnego, meblarskiego, papierniczego. W sumie to aż 375 tys. Polaków.

LAS - ŹRÓDŁO ENERGII ODNAWIALNEJ - ZAPRASZAMY - OBEJRZYJ FILM